Условия за участие

Конкурс за плакат

Включете се в конкурса и спечелете награда!

Изпратете ни Вашата идейна концепция за плакат на тема „Европредседателството и Аз“ на електронен адрес: talants.foundation@gmail.com

Краен срок: 10 юни

Конкурс за есе

Включете се в конкурса и спечелете награда!

Изпратете ни авторско есе с дължина не повече от две стандартни машинописни страници на тема „Европредседателството и Аз“на електронен адрес: talants.foundation@gmail.com

Краен срок: 10 юни

 

Условия за участие

Конкурсът за написване на есе и/или създаване на проект за постер на тема: ,,Европредседателството и Аз“цели стимулиране на творческите заложби и състезателния дух на учениците.

Предмет на конкурса:

Написване на есе на тема ,,Европредседателството и Аз“и/или

изработване на постер,,Европредседателството и Аз“

Право на участие:

  • конкурсът е отворен за младежи;
  • всеки участник с есе в конкурса може да представи до 3 свои текста;
  • всеки участник с проект за постер в конкурса има право да представи до 3 предложения;
  • представените работи трябва да са изготвени единствено за целите на този конкурс;
  • всеки участник в конкурса носи отговорност за авторството и оригиналността на разработката си.

Формат за представяне:

  • За есе:

До 2 стандартни страници, написани на компютър, шрифт Times New Roman, размер на буквите 12, двустранно равнен.

  • За проект за постер:

Проектът за постер се изпраща като файл за печат във pdf-формат с големина 100 x 70 cм (CMYK, 300 dpi, с линк за сваляне към Wetransfer, Dropbox или Google Drive). Внимание: Моля, не изпращайте автоматични съобщения от горепосочените платформи за споделяне, а копирайте линка за сваляне (Download-Link) във Вашия мейл.

– Проект за плакат в jpeg-формат (RGB, до 25 MB, като прикачен файл към Вашия мейл).

-Концепция / обяснение до максимум 1 страница (по желание; като прикачен файл)

– Долупосочената декларация с подпис на участника (сканирана и прикачена):

Декларирам, че съм изпълнител, автор на изпратения проект /изпратените проекти и имам неограничените права върху тях. Всички права върху графичния дизайн са моя собственост.

 

Награди: Най-добрите предложения, избрани от журито, ще бъдат:

*наградени с предметни награди;

*отпечатани;

*включени във временна изложба;

*издадени, като илюстрация към печатно издание заедно е есетата класирани в обявен конкурс под същото име.

 

Съгласно регламента на конкурса класирането на конкурсните проекти да се извърши от комисия, включваща преподаватели , работодатели и партньори.

 

 

Критерии за оценка:

За есето:

 

Критерии Брой точки
Съответствие с целитена конкурса до 5 точки
Недвусмислено изразяване на лична позиция, провокирана от поставения проблем; умение проблемът да се интерпретира от различни гледни точки. до 10 точки
Оригиналност на идеята до 5 точки
Използване на подходящи стилно-езикови средства; спазване на нормите на съвременният български книжовен език до 10 точки

 

 

 

За постера:

Методика за оценка на конкурсните проекти Брой точки
Ясна концепция до 5 точки
Съответствие с целите, зададени в конкурсната програма до 5точки
Оригиналност на идеята до 10 точки
Художествена и естетическа стойност до 10 точки
Плакатът НЕ трябва да включва: голота, оръжия, офанзивни изображения и деликатен текст. Очакваме творците да използват най-добрата си преценка при вземането на творчески решения.