Събития

Награждаване на победителите от конкурс на тема „Европредседателството и Аз“

 

На 28 юни 2018 година се състоя награждаването на победителите от конкурс за плакат и есе „Европредседателството и Аз“ по проект „Младежите и Европредседателството“. Двете първи места спечелиха Гергана Цветкова и Димитър Узунов – ученици от Националната финансово- стопанска гимназия, където се състоя и самото награждаване. Бяха предвидени и утешителни награди. По време на мероприятието участниците имаха възможност да представят своите творчески продукти и вижданията им относно председателството на Съвета на Европейския съюз и ролята на младите хора. На събитието присъстваха представители на Програма Европа на Столична община, както и директорът на Националната финансово-стопанска гимназия, г-жа Мая Гешева. Конкурсът е част от серия инициативи, насочени към младежи за повишаване на осведомеността и заемането на информирана гражданска позиция от тях, относно дейностите в град София, свързани с провеждането на председателството на България на Съвета на Европейския съюз. Проект „Младежите и Европредседателството“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община, Програма Европа 2018 от сдружение „Талантс“.