За проекта

МЛАДЕЖИТЕ И ЕВРОПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО

Общата цел на проекта е да повиши информираността на млади хора от София относно функциите, предизвикателствата и основните дейности по време на българското председателството на Съвета на ЕС. Проектът ще стимулира заемането на информирана гражданска позиция от младите хора по въпросите на председателството и ролята на София като град – домакин.

Проектът ще:

  • стимулира участието на млади хора в информационни дейности и кампании, свързани с домакинството на град София на председателството на Съвета на ЕС;
  • насърчи заемането на активна гражданска позиция от младежите чрез организиране на конкурс за есе и информационен плакат за председателството на България;
  • създаде положителни нагласи за домакинството на град София на Председателството на Съвета на ЕС чрез провеждане на информационна кампания;
  • осигури  широка достъпност за младежите до създадените информационни продукти чрез използване на подходящи за целевата група информационни канали;
  • предостави възможности за изява на млади хора с творчески интереси в сферата на визуалните изкуства и творческото писане които да вземат пряко участие в дейностите;
  • повиши сътрудничеството между образователните институции, младежите и гражданския сектор, чрез активното въвличане на техни представители в процесите по реализация на проекта.