Западните Балкани

Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани

Когато говорим за единна Европа, не бива да забравяме, че Западните Балкани имат нужда от ясна европейска перспектива и свързаност както помежду им, така и с държавите-членки. Амбицията на Българското председателство е да постигне ясен план за действие с конкретни стъпки за всяка от държавите, без да създава нереалистични очаквания. Това е пътят към траен мир, сигурност и просперитет в региона.

Целта е да осигурим свързаност на държавите от Западните Балкани – транспортна, енергийна, образователна и цифрова. България полага последователни усилия в тази насока – например, за популяризиране на цифровите политики на ЕС сред държавите от Западните Балкани чрез постепенно намаляване на таксите за роуминг и увеличаване на възможностите за широколентов достъп до интернет.

https://eu2018bg.bg