Резултати от конкурса

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В КАТЕГОРИЯ “ЕСЕ”

Имената на наградените участници може да намерите тук.

НАГРАДЕНИ УЧАСТНИЦИ В КАТЕГОРИЯ “ПЛАКАТ”

Имената на наградените участници може да намерите тук.

СБОРНИК С АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Сборникът с авторските материали на участниците може да бъде свален от тук.

Ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз

Цели на проекта „Младежите и Европредседателството“


Стимулира участието на млади хора

Стимулира участието на млади хора в дейности, свързани с домакинството на град София на председателството на Съвета на ЕС;

Активна гражданска

Насърчава заемането на активна гражданска позиция от младежите;

Създаване на положителни нагласи

Създаване на положителни нагласи за домакинството на град София на Председателството на Съвета на ЕС;

Широка достъпност и възможност за изява

Осигуряване на широка достъпност за младежите до създадените информационни продукти; Предоставя възможности за изява на млади хора с интереси в сферата на визуалните изкуства и творческото писане;

СНЦ Талантс

Сдружението реализира дейности насочени към: Развиване и повишаване на интелектуалната, творческата и физическата култура; Сътрудничество на национално и международно ниво с цел разработване и развитие на дейности за обогатяване и утвърждаване на личностните качества на човек и неговото интелектуално и емоционално израстване; Провеждане на информационни кампании, семинари и курсове, насочени към разширяване на знанията и уменията, обмяната на опит и международното сътрудничество; Опазване и опознаване на природното и историческо наследство на България; Разпространение на принципите на здравна, емоционална, интелектуална култура, спорт, правилен хранителен режим и други.